Brødrehuset

Brødrehuset. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding

Brødrehuset

Brødrehuset, Lindegade 34, blev opført i 1774 som en markant toetagers bygning med en symmetrisk facade og med en meget enkel udsmykning. Brødrehuset var det første korhus, som blev opført i Christiansfeld. Det blev taget i brug i 1774. I 1877 gik man i gang med opførelsen af det såkaldte Store Brødrehus.

Dagligdagen i Brødrehuset

Brødrehuset dannede rammen om ugifte brødres liv fra de blev konfirmeret til de eventuelt blev gift. Brødrehuset var også rammen om mange værksteder og småindustrier, bl.a. garveri, snedkeri og bageri. Det var desuden muligt for tilrejsende såvel som lokale brødre at starte en virksomhed inden for rammerne af menigheden. Forøgedes omsætningen og muliggjordes en udvidelse af forretningen, var det naturligt at rykke forretningen ud af Brødrehuset og få større forhold til produktionen i en selvstændig værkstedsbygning eller fabrik. I dag er der almindelig beboelse i huset.
Brødrehusets gård. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding

Brødrehusets arkitektur

Brødrehuset består af to sammenbyggede bygninger: lille og store Brødrehus. Efter en brand i 1986 blev huset genopført. Hele bygningskomplekset omfatter en toetagers tilbygning mod vest, samt mindre bagbygninger i én etage mod syd og øst. Alle bygninger er opført i gule flensborgsten med undtagelse af det lange baghus mod syd, der er opført i røde mursten. Sidebygningen er blevet brugt til snedkerværksted og bageri. Det lange baghus mod syd til værksteder og mod øst den oprindelige staldbygning. Ligesom Søstrehuset har Brødrehuset et gårdrum med fontæne. På grund af de lave bag- og sidehuse mod to af siderne opleves gårdarealet, i tæt tilknytning til bebyggelsens stueetage, meget behagelig at opholde sig i. Gården er belagt med brosten og har i midten beplantning med græsareal og træer. Bagved baghusene mod syd er resterne af den oprindelige have.
Brødrehusets gård. Foto: Eva Kristensen

Brødrehuset i dag

I dag er der private boliger i Brødrehuset og derfor ikke adgang for besøgende, men man er velkommen til at kigge ind i Brødrehuset gård.


Udskriv   Email