Enkehuset

Enkehuset set fra vest. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding

Enkehuset

Enkehuset, Nørregade 16, der er opført i 1780, er beliggende ved siden af Søstrehuset med adgang ud mod Nørregade. Her boede enkerne, der blev passet af søstrene fra nabohuset Søstrehuset.
Enkehuset var det sidste og det mindste af korhusene. Huset blev indrettet som Søstrehuset. Det havde sine egne korledere og møder, dog færre end i Søstrehuset. Enkehuset var en slags pensionsbolig med et stærkt socialt netværk og omsorg. Beboerne var selvhjulpne. Men blev de svagelige og syge, fik de hjælp, og havde de brug for ekstra pleje, fik de plads på sygestuen i Søstrehuset. En oversigt fra 1799 viser, at to tredjedele af husets beboere var enker efter missionærer. Det var dog ikke alle beboere, der tilhørte menigheden.
I dag er Enkehuset delt op i selvstændige lejligheder. Huset bebos af ældre menighedsmedlemmer såvel som af udefrakommende lejere.

Enkehusets arkitektur

Enkehusets hovedbygning er i to etager og senere udvidet med en sidebygning, ligeledes i to etager. Hele bygningskomplekset fremstår som et vinkelhus.
Selvom Enkehuset kun har en sidebygning udgør havearealet et gårdlignende rum på grund af nærheden til Søstrehusets sidefløj. Da terrænet er faldende opleves Enkehuset meget højt fra havesiden, ligesom i Søstrehuset. Enkehusets hovedbygnings høje kælderfacade er udført i røde mursten.
Enkehusets haveareal var prydet med havehuse, nyttehave og prydhave.
Sammenbygningen mellem de to bygningsdele i hjørnet er udført med træbeklædning, ligesom sidebygningens vestfacade.
Enkelheden i Enkehusets facader er meget sammenlignelig med Søstrehuset. Tilsammen giver de to bygninger mod Nørregade et meget ensartet, roligt og harmonisk bybillede.

Enkehuset i dag

I dag er der private boliger i Enkehuset ud mod Nørregade. 

Enkehusets vestfløj, hvor Brødremenigheden tidligere havde deres museum, står nu tom, og et projekt om en fremtidig renovering er sat i gang. 

Enkehuset ca. år 1900. Foto: Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv
Enkehusets facade ud mod Nørregade. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding

Udskriv   Email