Hvad er kærlighedsmåltidet?

Hvad er kærlighedsmåltidet?

Kærlighedsmåltidet: (Kort beskrivelse)

Et liturgisk måltid, der fejres i forbindelse med en kirkefest. Der serveres en speciel te og bolle, mens menigheden synger og lytter. Det afholdes to gange om året i Christiansfeld: ved Stiftelsesfesten og ved Ældstefesten, som fejres søndagen tættest på d. 13. november.

Kærlighedsmåltidet blev fejret første gang d. 13. august 1727 efter nadvergudstjenesten i Berthelsdorf kirke, hvor den fornyede Brødremenighed blev stiftet gennem Helligåndens indgriben.

(Kilde: Talen i salen (2019), Jørgen Bøytler)

 

Kærlighedsmåltidet - historie og bagrund: 

Et af Brødremenighedens kendetegn er kærlighedsmåltidet. Den første fejring af et kærlighedsmåltid i brødremenigheden fandt sted den 13. august 1727, der er den fornyede Brødremenigheds officielle stiftelsesdag. I henhold til kirkens tradition blev den fornyede Brødrekirke stiftet under en nadvergudstjeneste i Bertelsdorf kirke, da Helligånden bevægede menigheden, og menighedens medlemmer tilgav hinanden. Senere samme dag forsamledes menigheden i Zinzendorfs slot til noget, der vel nok var en sanggudstjeneste. Som tiden gik, meldte sulten sig, og som Spangenberg skrev: ”På det tidspunkt bragte vor kære greve noget fra sit køkken ved spisetid, og de nød det sammen i kærlighed.”

Uden tvivl har menigheden følt en stærk inspiration ved at gøre en erfaring, der kan sammenlignes med urkikens agapemåltider, der berettes om i Apostlenes Gerninger.

Kærlighedsmåltidet er ikke et sakramente og derfor ikke en anden form for nadver, men et liturgisk måltid. Det har således mulighed for at samle alle kristne.

Hos flere kirkesamfund, herunder det katolske, ”er bordene indhegnede”, hvilket betyder, at de ikke har et åbnet nadverbord, men kun giver nadveren til egne medlemmer. Håbet er, at kærlighedsmåltidet vil kunne samle kristne af mange traditioner, da det netop ikke er et sakramente. For, som den store tyske teolog Schleiermacher skrev om kærlighedsmåltidet: ”Det er ikke i hele kristenheden nu om dage en form for offentlig gudstjeneste, der mere værdigt udtrykker eller mere gennemgribende vækker den sande kristne fromheds ånd.

Kærlighedsmåltidet kan enten fejres som en forsamling før nadvergudstjenesten, med understregning af fællesskabstanken i nadveren, eller det kan, som det sker i Christiansfeld, fejres i forbindelse med en kirkefest. Tidligere holdt man også kærlighedsmåltider separat i korene.

Der er inden bestemt liturgi for et kærlighedsmåltid, men som regel synges en række enkeltvers, der er korsang, der bringes hilsner eller beretninger, alt imens man spiser specialbagte boller og drikker te, i Christiansfeld af musselmalede porcelænskopper. Andre steder i verden spiser og drikker man af andre ting.

Serveringen ved kærlighedsmåltidet i Christiansfeld er traditionsbundet. Først bliver bollerne delt ud. Tjenende søstre og brødre bærer to og to store kurve mellem rækkerne og giver en bolle til hver af måltidets deltagere, imens menigheden synger. Dernæst gøres teen klar. Søstrene varmer teen i kobberkedler over kulbækkener og hælder den op i de fine porcelænskopper. De er iklædt sorte kjoler, hvide kniplede forklæder og hvide hauber, dvs. kyser, der er bundet fast med et silkebånd i den pågældende korfarve. Afhængig af ægteskabelig status bærer søstrene enten et rosarødt (de ugifte), et lyseblåt (de gifte) eller et hvid korbånd (enkerne).

Teksten er uddrag af bogen "Gribe og Begribe – Liv og traditioner i Brødremenigheden" (2015) af Jørgen Bøytler, præst i Brødremenigheden i Christiansfeld. 

Kærllighedsmåltidet, Christiansfeld, Brødremenigheden. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding
Foto: Christiansfeld | Museum Kolding
Kærllighedsmåltidet, Christiansfeld, Brødremenigheden.
Foto: Ole Akhøj

Udskriv   Email