Christiansfeld Centret

Christiansfeld Centret er en kulturinstitution under Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning.

Christiansfeld Centret er UNESCO-byens viden- og informationscenter, et velkomstcenter for kulturarvs-interesserede gæster, samt de, der søger information af mere generel karakter. 

Christiansfeld Centret beskæftiger sig med viden, formidling og kulturarv. Her oparbejdes og formidles viden om Christiansfelds bybevaring, bygningsarv, kulturhistorie og Brødremenighedens historie.

Christiansfeld Centret formidler byens rige kulturarv i samarbejde med lokale kommunale institutioner og foreninger foruden gennem samarbejder på nationalt og internationalt plan.

Christiansfeld Centret blev oprettet i den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Brødremenigheden, Kolding Kommune og Realdania i 2009. Her blev aftalen omkring fase tre i Christiansfeld Bybevaring "Christiansfeld – en levende by" indgået.

Baggrunden for Christiansfeld Centret ligger i Christiansfeld Bybevaringsprojekt, som muliggjorde et informationscenter i 2003.


Christiansfeld Centret samarbejder med mange partnere på flere niveauer. 

Christiansfeld Centret indgår i samarbejde med 

Desuden samarbejder Christiansfeld Centret med flere kommunale og selvejende institutioner, med det formål at videns- og erfaringsdele.

Image
Image

 

Af øvrige samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes:

  • Kolding Kommune
  • Brødremenigheden
  • Christiansfeld Bybevaring
  • Kolding Kommunes øvrige kulturinstitutioner
  • Christiansfeld Handelsstandsforening
  • Forum Christiansfeld
  • Klassisk Christiansfeld
  • Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv og Forening
  • Visit Kolding
Kolding Kommune
Brødremenigheden
OplevKolding.dk
Visit Kolding
Genforeningen2020
Trekantområdets Festuge
Det grønne i
Christiansfeld Musikfestival
Skoletjenesten.dk
Christiansfeld - World Heritage
Cykling Uden Alder
TripAdvisor