Politik for håndtering af persondata

Politik for databeskyttelse og privatliv.

Christiansfeld | Museum Kolding er omfattet af Kolding Kommunes politik for databeskyttelse og privatliv.

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger

Kontaktoplysninger databeskyttelsesrådgiveren: 
Telefon 79 79 75 00, E-mail dpo@kolding.dk

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

For yderligere information læs her.