Vision & Strategi

Vision

Christiansfeld Forvaltningsgruppe udarbejdede i 2016 en vision for UNESCO site Christiansfeld. Denne vision danner grundlaget for Christiansfeld Centrets arbejde med respekt for historien og lokalbefolkningen.

Visionen lyder som følger:

Mission

Christiansfeld Centret er et videns- og formidlings center, der beskæftiger sig med turistservice og information, byens historie og bevaring samt en bred vifte af aktiviteter. Christiansfeld Centrets arbejde foregår i samarbejde med en lang række institutioner og foreninger samt gennem samarbejdsrelationer på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Bæredygtig Turisme Strategi Christiansfeld UNESCO Verdensarv

Klik på billedet - Download Bæredygtig Turisme Strategi - Christiansfeld (2019) som PDF.

Forvaltningsplan, Christiansfeld UNESCO

Klik på billedet - download Christiansfeld Forvaltningsplan (2019 - 2022) som PDF.