Beredskabsplan for UNESCO site Christiansfeld

Forebyg brand i den historiske bykerne

Beredskabsplanen for verdensarvsområdet i Christiansfeld indeholder en række enkle råd til beboere, ejendomsejere og forretningsdrivende i den historiske bymidte. Følger du nedenstående anbefalinger, er du med til at mindske risikoen for brand.

Opsæt røgalarmer i alle boliger og forretninger. Som minimum bør der opsættes alarmer i de rum, hvor der færdes mennesker, og hvor der er installeret elektriske apparater.

Opsæt trykvandsslukker/brandtæppe i alle områdets boliger og forretninger, så mindre brande kan slukkes med det samme.

Undgå så vidt muligt at bruge ukrudtsbrænder i området. Hvis ukrudtsbrændere benyttes, bør de betjenes af professionelle og med stor forsigtighed.

Følg reglerne for korrekt fyring i kakkelovn/brændeovn.

Placer affaldscontainere m.m., så de hverken frister pyromaner eller bidrager til, at ilden spredes ved brand.

Vælg så vidt muligt elektroniske apparater med automatisk afbryderfunktion - f.eks. kaffemaskiner, der selv slukker, hvis man glemmer at afbryde.

Overvej at benytte moderne teknologi, der som sidegevinst forebygger brand – f.eks. LED-stearinlys i stedet for levende lys.

Beredskabsplan - Christiansfeld
Trekant Brand Logo